Vítejte na našem webu

Křesťanské centrum Vyškov nabízí lidem ve Vyškově a okolí prostředí pro hodnotné vztahy, zdravý rodinný život a duchovní nasměrování. Své poslání naplňujeme formou vzdělávání, poradenství, bohoslužebných aktivit, praktické pomoci, zábavy a neformálních přátelských setkání. Zvláštní pozornost věnujeme rodinám. KC Vyškov úzce spolupracuje s Apoštolskou církví (programové prohlášení – poslání - KC Vyškov).

 
Křesťanské centrum Vyškov - sdružení působící ve Vyškově, sdružující organizace a činnosti, které vyjadřují stejnou myšlenku - DAROVAT LIDEM NADĚJI, naději, která mnohým chybí!!!


Organizace a činnosti sdružené pod KC Vyškov:


Apoštolská církev Vyškov

www.ac.vys.cz
kontakt: Ing. Viktor Baláž, 739 600 007

 

Občanské sdružení ACET

www.acet.cz
kontakt: Jiří Pospíšil, 739 600 008

Poradna pro partnerství a rodinu

www.poradnakc.webnode.cz
kontakt: Ing. Viktor Baláž, 739 600 007


Klub maminek

www.kmvyskov.webnode.cz
kontakt: Lucie Balážová, 739 324 465

Výuka jazyků

www.jazykyvyskov.webnode.cz
kontakt: Jaroslava Chelíková, 733 627 155

Klub mláyskovdeže

www.facebook.com/G1youth.vyskov
kontakt: Katka Balážová, 737 632 396, Joža Kohoutek, 733 627 543

Přední hlídka Royal Rangers

www.rr.vys.cz
kontakt: Bc. Jan Bubík, 733 627 348


Kontakt

KC Vyškov

KC Vyškov
Lípová 2
682 01 Vyškov


Viktor Baláž - 739 600 007